DB100 äänitasomittari 30 - 130 dB

DB100 äänitasomittari on luotettava ja helppokäyttöinen laite äänenpainetason ja keskiäänenpainetason mittaamiseen.

Ominaisuudet mm:
-mittaukset: LA ja LAeq
-näytettävät arvot: LAFmax , LAFmin , LASmax , LASmin
-taajuuspainotus: A
-aikapainotus: nopea, hidas
-näytteenottoaika LAeq : 1 sekunti - 15 minuuttia
-mittausalue: 30 - 130 dB
-erotuskyky: 0,1 dB