SDA äänitasomittari 30 - 130 dB

SDA äänitasomittari on luotettava ja helppokäyttöinen laite äänenpainemittauksiin.

Ominaisuudet mm:
-mittaa: LA
-näytettävät arvot: LAFmin , LAFmax , LASmin , LASmax
-taajuuspainotus: A
-aikapainotus: nopea, hidas
-mittausalue: 30 - 130 dB
-erotuskyky: 0,1 dB